Łączenie szwa osi jezdni

Jako nieliczni wyspecjalizowaliśmy się w łączeniu szwa osi jezdni masami zalewowymi na zimno oraz gorąco, zastępując tą metodą kłopotliwe i kosztowne rozkładanie taśm dylatacyjnych. Metoda ta pozwala też na łączenie prefabrykatów betonowych z asfaltem. Do tej metody przekonaliśmy już kilka znanych firm z branży drogowej:

  • Budimex - droga S7,
  • Strabag - budowa autostrady A1,
  • Hermann Kirchner - autostrada A4,
  • obwodnica Puław oraz Garwolina i wiele innych.

Galeria

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu