Przetwarzanie odpadów

To nowy, ale bardzo szybko rozwijający się dział naszej firmy. Zajmujemy się odpadami innymi niż niebezpieczne. Posiadamy odpowiednie zezwolenia na utylizację oraz transport. Dysponujemy instalacją do przetwarzania odpadów, m.in. do urobku, płuczek wiertniczych, osadów biologicznych, pyłów, popiołów. Utylizujemy także gruz, asfalt, smołę, odpady stałe z oczyszczania gleby. Na naszym placu składowym przyjmujemy bezpłatnie gruz budowlany oraz ziemię (materiał dostarczany musi być wolny od zanieczyszczeń).

Galeria

przeczytaj opis projektu