Nasze usługi

 • wyburzenia
 • kruszenie
 • rozładunek wagonów
 • roboty ziemne
 • transport drogowy
 • transport niskopodwoziem
 • przetwarzanie odpadów
 • zakuwanie przewodów hydraulicznych
 • sprzedaż kruszyw
 • wynajem kontenerów hakowych
 • wynajem maszyn
 • sprzedaż maszyn
więcej

Witamy

W roku 2006 firma KOFLEX zaistniała na polskim rynku. Szeroki wachlarz usług pozwolił na szybki rozwój. Najważniejszymi atutami naszej firmy są: fachowość, rzetelność oraz posiadane doświadczenie, które zostało docenione przez dużą grupę kontrahentów.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej firmy.

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU