Kontakt

 • KOFLEX Agnieszka Mazur
  Zarzecze 19
  24-100 Puławy (droga krajowa nr 12)
  NIP: 812-173-10-72

  tel./fax. +48 81 888 88 08
  kom. +48 728 955 216

  e-mail: koflexpulawy@wp.pl

 • Dyrektor zarządzający
  kom. +48 509 448 779

 • Kierownik ds. logistyki i marketingu
  kom. +48 501 863 042

 • Oddział/skład materiałów
  ul. Dęblińska 18
  24-100 Puławy
  tel./fax. +48 81 888 88 07
  kom. +48 517 249 622

 • Multikomplex Truck Center
  Zarzecze 19
  24-100 Puławy
  tel. +48 81 888 88 05
  kom. +48 510 202 303
  www.multikomplex.com
  e-mail: biuro@multikomplex.com


 • Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju

Lokalizacja biura i MULTIKOMPLEX

Lokalizacja oddziału

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu