działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

"Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy."

 

 

Cele szczegółowe pozostające w związku z celem głównym to:

  1. Rozbudowa asortymentu poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi przetwarzania odpadów budowlanych
  2. Rozbudowa zaplecza sprzętowego Firmy poprzez zakup urządzeń oraz prac budowlanych niezbędnych do świadczenia nowej usługi”
  • wartość projektu: - 6 088 500,00zł
  • wkład Funduszy Europejskich – 2 970 000,00 zł
Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu