Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.5 Bon na doradztwo.

Projekt polega na specjalistycznym doradztwie gospodarczym. Dzięki temu firma, Agnieszka Mazur KOFLEX planuje podnieść swoją konkurencyjność na rynku krajowym oraz zwiększyć efektywność prowadzonej działalności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Stworzenie długofalowej strategii rozwoju firmy,
  2. Optymalizacji procesów w oparciu o rozwiązania IT,
  3. Rozszerzenie działalności na nowych rynkach, zaoferowanie nowych produktów.

Projekt zakłada realizację 1 zadania - zakup specjalistycznych usług doradztwa gospodarczego, w zakresie: tworzenia strategii rozwoju która pozwoli na dynamiczny rozwój firmy, - a ponadto znacznie zwiększy efektywność prowadzonej działalności. Przeprowadzenia audytu w zakresie IT który pozwoli na optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez ich informatyzację. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pozwoli to na wzrost rentowności firmy i jej efektywności finansowej. Wdrażania nowych usług i produktów Wnioskodawca planuje wejście na nowe rynki, wraz z nowymi usługami.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie efektywności prowadzonej działalności, oraz możliwe będzie wejście na nowe rynki wraz z nowymi produktami.

  • Całkowita wartość projektu wynosi:  230 256, 00PLN
  • Współfinansowanie UE w kwocie:  149 760, 00PLN
Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu