Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Cele projektu to:

  1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania zakładu.
  2. Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne).

Projekt zakłada realizację 1 zadania: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, w ramach którego Beneficjent planuje zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW wraz z jej montażem i przyłączeniem do instalacji Wnioskodawcy oraz sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie instalacja fotowoltaiczna produkująca prąd ze słońca. Instalacja będzie dostarczała energię elektryczną potrzebną do funkcjonowania zakładu Wnioskodawcy, a nadmiar energii będzie odprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 246 122, 11 PLN
  • Współfinansowanie UE w kwocie:  110 054, 60 PLN
Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu