Firma

Przedstawiamy Państwu najważniejsze wydarzenia z naszej działalności.

Rok 2006
Początki naszej firmy: najpierw zajęliśmy się rozładunkiem wagonów kolejowych.
Pierwsze maszyny: pamiętamy koparkę Komatsu PW130 oraz ciągnik siodłowy Scania 420 z naczepą.
Duża pomoc zaprzyjaźnionych firm.

Rok 2007
Wagony stają się naszą specjalnością. Dzięki temu pozyskujemy nowych kontrahentów: Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Heilit Woerner Budowlana Sp. z o.o.
Duża ilość sprowadzanych, a następnie sprzedawanych maszyn budowlanych pozwala zwiększyć nasz tabor samochodów. Nadal są to Scanie.
Dodajemy nowe usługi: fleksowanie (łączenie szwa osi jezdni), zalewanie szczelin na gorąco (naprawa spękań asfaltowych).
Realizujemy pierwszy duży kontrakt z firmą Heilit Woerner Budowlana Sp. z o.o. Stajemy się generalnym wykonawcą przy budowie pasa startowego na lotnisku w Dęblinie.

Rok 2008
Współpraca z Heilit Woerner Budowlana Sp. z o.o. zachęca nas do rozszerzenia usług oraz zakupu nowego sprzętu. Fachowość wykonywanych przez nas prac powoduje nawiązanie współpracy z firmą Strabag Sp. z o.o., a następnie kolejne duże zlecenia dla Herman Kirchner Polska Sp. z o.o. przy budowie obwodnicy Puław i Garwolina.
Wygrywamy nasze pierwsze przetargi: Gmina Puławy, modernizacja drogi gminnej.

Rok 2009
Nasze pierwsze roboty na autostradzie A2 węzeł Emilia-Stryków dla Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Łączymy prefabrykaty betonowe z asfaltem.
Wchodzimy w roboty ziemne przy budowie Tesco w Puławach.
Zaczynamy nasze pierwsze małe wyburzenia. W tym celu zakupujemy specjalistyczny osprzęt do tego rodzaju robót.
Doczekaliśmy się nowego samochodu 4-osiowego, Volvo.
Zaczynamy współpracę z Grupą Ożarów S.A.
Rośnie sprzedaż maszyn budowlanych.

Rok 2010
Nawiązaliśmy współpracę z nowym kontrahentem - Vattenfall Heat Poland S.A. (rozładunek węgla z wagonów kolejowych).
Kilkuhektarowe wyburzenie obiektów w Puławach przy ulicy Dęblińskiej 20 (m.in. dawna siedziba naszego biura), pod budowę Leroy Merlin.
Budujemy stadion w Puławach z firmą Mostostal Warszawa.
Łączymy prefabrykaty betonowe z asfaltem na A1.
Dokupujemy nowe środki transportu oraz maszyny.

Rok 2011
Z kolejnym kontrahentem, Mota-Engil Central Europe S.A., budujemy Marinę w Puławach oraz drogę ekspresową S17.
Wynajmujemy maszyny przy budowie Leroy Merlin w Puławach dla firmy Skanska S.A.
Do naszego parku maszynowego dołącza kruszarka Extec C10+. Zaczynamy świadczyć usługi kruszenia.
Strabag oddział Lublin powierza nam dostawę kruszywa oraz maszyn na nowo budowaną obwodnicę Kocka.

Rok 2012
Rok bardzo ważny dla naszej firmy. Znaleźliśmy działkę pod budowę własnej bazy oraz biurowca.
Zaczynamy największą rozbiórkę. Wyburzamy 286 budynków pod budowę kolejnego etapu drogi ekspresowej S17 (Obwodnica Lublina) dla głównego wykonawcy czyli firmy Dragados. Dzięki tej umowie znalazła się tam większość naszego sprzętu transportowego i maszynowego.
Wraz z Budimex S.A. współpracujemy na kolejnym etapie drogi ekspresowej S17.
Elektrownia Kozienice - Enea Wytwarzanie S.A. zleca nam pierwsze transporty odpadów.
Rozpoczęcie budowy mostu w Kamieniu z firmą Energopol Szczecin S.A.
Rok 2012 to najbardziej obfity rok dla naszej firmy pod względem pozyskania nowych kontrahentów oraz zakupu sprzętu.

Rok 2013
Kontynuujemy dobrą współpracę z Budimex S.A. oraz z Dragados S.A. przy budowie S17.
Kolejny przełom w naszej firmie: rozszerzamy profil działalności o kompleksową obsługę odwiertów gazowych, wodnych, naftowych, węglowych, m.in. z Orlen, PGNiG i G-Drilling.
Wchodzimy w gospodarkę odpadową. Z firmą Mostostal Puławy zaczynamy modernizację składowiska odpadów znajdującego się w naszym mieście.

Rok 2014
Nowy rok, nowa usługa: zakuwamy przewody hydrauliczne, a także szkolimy się w naprawie siłowników hydraulicznych.
Z Budimexem kontynuujemy budowę drogi S17 (Kurów-Lublin-Piaski).
Razem z firmą G-Drilling zaczynamy współpracę w miejscowości Celejów w poszukiwaniu źródeł termalnych.
Transport oraz recykling odpadów od firmy Strabag.
W 2014 roku udało się nam otrzymać dotację z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości do projektu o nazwie „Wzrost konkurencyjności firmy Koflex poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz nowoczesnych technik ICT w Budynku Usługowym Multikomplex Samochodowy”.

Rok 2015
Rozpoczynamy rekultywację składowiska odpadów w Maciejowicach z firmą Hydrogeotechnika.
Odbieramy odpady wraz z transportem i zagospodarowaniem z odwiertów gazowych w miejscowości Siedleczka.
Zaczynamy prace ziemne na lotnisku w Dęblinie dla firmy Skanska przy budowie magazynów lotniczych.
Uruchamiamy Multikomplex w którym kompleksowo obsługujemy samochody ciężarowe.
Świadczymy takie usługi jak:
•    Myjnia Cystern
•    Myjnia Zewnętrzna Tir
•    Serwis Tir & Bus
•    Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
•    Wymiana Opon

Rok 2016
W 2016 roku rozpoczynamy budowę drugiego odcinka obwodnicy Puław z firmą Energopol.
Firma Skanska zleca nam kolejne nowe prace na lotnisku w Dęblinie (rozbiórki budynków, roboty ziemne oraz inne prace przy modernizacji wojskowego parku sprzętowego)
Realizujemy kolejne nowe odwierty gazowe.
Rozpoczynamy budowę nowej hali do naprawy sprzętu budowlanego na nowo zakupionych działkach w Zarzeczu.

Rok 2017
Wspólnie z firmą Porr i Mota rozpoczynamy prace przy budowie następnych etapów drogi S17 (Garwolin–Kurów).
Wykonujemy rozbiórki obiektów, roboty ziemne, transport i wynajem maszyn, sprzedajemy piasek z naszych kopalni.
Modernizacja linii kolejowej z firmą  Astaldi.
Dla Strabaga wykonujemy modernizację drogi wojewódzkiej 814.
Przejmujemy obsługę wraz z zagospodarowaniem odpadu z coraz większej ilości odwiertów w Polsce.
Rozładowujemy duże ilości kruszyw z transportu kolejowego.
Przy kolejnym rozpoczętym etapie budowy drogi S17 zaczynamy współpracę sprzętową z firmą Budimex.

Rok 2018
Ostatni odcinek nowo budowanej drogi S17 wygrywa firma Strabag dla której to będziemy wykonywać roboty rozbiórkowe oraz transport drogowy.

Kolejne ważne wydarzenia i zmiany w naszej firmie opiszemy Państwu pod koniec bieżącego roku…

                                                                                             

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu