Przetwarzanie odpadów

To nowy, ale bardzo szybko rozwijający się dział naszej firmy. Zajmujemy się odpadami innymi niż niebezpieczne. Posiadamy odpowiednie zezwolenia na utylizację oraz transport. Dysponujemy instalacją do przetwarzania odpadów, m.in. do urobku, płuczek wiertniczych, osadów biologicznych, pyłów, popiołów. Utylizujemy także gruz, asfalt, smołę, odpady stałe z oczyszczania gleby. Na naszym placu składowym przyjmujemy bezpłatnie gruz budowlany oraz ziemię (materiał dostarczany musi być wolny od zanieczyszczeń).

Galeria

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu