POPW

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Koflex Agnieszka Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalnośći w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Całkowita wartość projektu wynosi: 197 212.89 PLN
Finasowanie UE w kwocie: 197 212,86 PLN

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu