Sprzedaż kruszyw

W naszej firmie znajdziecie Państwo szeroki asortyment kruszyw, mieszanek, piasków, torfu, humusu. Posiadamy kruszywa dolomitowe, kwarcytowe, bazaltowe, wapienne, granitowe i gabro. Ponadto beton kruszony, piasek płukany i materiał makroniwelacyjny.

Kruszywa oraz inne materiały znajdują się na naszym placu w Puławach przy ul. Dęblińskiej 18, które możemy dostarczyć na budowy w całym kraju. Do każdej ilości zakupionego materiału dysponujemy odpowiednim transportem. Galeria zdjęć prezentuje kruszywa, które posiadamy w ofercie.

Galeria

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu