Kruszenie i przesiewanie

Rozwój branży wyburzeniowej w niedługim czasie wymusił na nas odzysk materiałów betonowych, do którego niezbędne było urządzenie kruszące. Zakupiona przez nas kruszarka Extec C10+ na podwoziu samojezdnym pozwala przekruszyć w ciągu 10 godzin 800/900 ton. Zainstalowany w niej separator magnetyczny odbiera elementy stalowe. Kruszarka posiada wagę oraz odsiew zbyt dużej ilości ziemi z materiału. Wytwarza kruszywo o frakcji 0-60 mm.

Galeria

Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu