Zalewanie szczelin i krawędzi jezdni

Od kilku lat zajmujemy się kompleksową naprawą spękań i ubytków w drogach asfaltowych oraz betonowych. Nacinamy, oczyszczamy a następnie zalewamy na gorąco powstałe usterki w nawierzchniach. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę oraz sprzęt do tego typu robót. Materiały, z których korzystamy, pochodzą z renomowanych firm, posiadają wszystkie obowiązujące normy oraz atesty. Z naszych usług korzystają między innymi: Strabag, Budimex, Dragados, Hermann Kirchner.

Jako nowy produkt oferujemy także zabezpieczenie masami asfaltowymi na gorąco oraz na zimno zewnętrznych krawędzi asfaltu. Usługa ta polega na wbudowywaniu materiału na zimno lub gorąco na krawędź jezdni jako ochrona przeciw penetracji przez wodę powierzchniową. Krawędź nawierzchni asfaltowej należy w obszarze zakrętów jednostronnie i obustronnie w przypadku nienachylonej nawierzchni zabezpieczyć za pomocą zwiększenia ilości lepiszcza w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Materiał ma bardzo dobrą przyczepność również w przypadku większych grubości na poziomych i pionowych powierzchniach. Drobne rysy i pory są przez ten materiał szczelnie wypełnione i zakryte. Materiał można korzystnie i efektywnie wbudować maszynowo na całą powierzchnię krawędzi nawierzchni za pomocą odpowiedniej posiadanej przez nas maszyny wyposażonej w moduł krawędziowy. Za pomocą tego urządzenia można w ciągu godziny zabezpieczyć około 300 mb krawędzi jezdni.

Galeria

przeczytaj opis projektu